Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uělujete tímto souhlas osobě jménem Jaroslav Janík (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

1. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem použití kontaktního formuláře. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 1 roku.

2. Správce neshromažďuje na svých webových stránkách žádné soubory cookies:

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu: info@jaroslavjanik.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  •     Poskytovatel hostingu Hosting zdarma s.r.o.
  •     Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud